Utbildning

Kunsthöjskolen, Holbaek Slot Ladegård, Danmark 1970.

Sommarkurser på samma skola i måleri år 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 och 2011.

Fortlöpande och pågående träffar ett par gånger om året med min lärare/handledare Mette Gitz Johansen, Köpenhamn.

Bildterapiinstitutet Niarte, Brevens Bruk 2004-2007.