Beskrivning av mig

Jag har min ateljé i en by på gränsen mellan Småland och Västergötland. De senaste tio åren har jag givit utrymme åt mitt eget bildskapande vid sidan av mitt arbete som socionom. Att låta känsla och upplevelse få sitt uttryck i bilder har också förstärkts genom att jag utbildat mig till bildterapeut.

Jag målar med acrylfärg eftersom det är ett snabbt material. Jag kan "hålla på", ovanpå, inuti, göra om, lägga till och följa impulserna eftersom färgen torkar snabbt. Jag har också arbetat med collage, vilket tilltalar mig med sitt lite råa, obearbetade uttryck. Det senaste året har mina bilder handlat om ett utforskande av rum, både inre och yttre.

Bilden till höger är från Holbaek 2009